Poľana

Námet, scenár, réžia: Ľubomír Viluda, Ivan Kršiak
Asistent réžie: Veronika Hollá
Komentár: Michal Ďuriš
Hudba: Tomáš Kršiak
Heligónka, fujary, píšťaľky: Šajbianske Pršťoke (Marián Kováč)
Kamera: Ľubomír Viluda
Zvuk a strih: Ivan Kršiak
Dokumentárny film o biosférickej rezervácii Poľana… Poľana predstavuje jedinečné územie v strede Slovenska. Posledné roky je Poľana aj symbolom unikátneho javu – vzájomnej úcty a rešpektu medzi všetkými, ktorí v nej pôsobia. Tajomné zákutia, skalné monumenty – mohutné zvyšky dávnej sopečnej činnosti, lesy a pralesy, polianky – horské lúky, pasienky a človek – mozole, pot, ale i úprimná radosť a najmä hrdosť tých, čo na tomto pôvabnom kúsku zeme žijú. To je Poľana – napriek tomu, že je známa, po stáročia si zachovala svoju intimitu. Autormi dokumentárneho filmu o Biosférickej rezervácii Poľana, ktorá môže slúžiť ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím, sú Ľubomír Viluda a Ivan Kršiak.

ČSFD
Ocenenia

www.sajbianskeprstoke.sk