NÁVRATY K PRAMEŇOM

Piesne Mariána Kováča

Mgr. art. Marián Kováč  sa narodil  21.9.1990 v Banskej Bystrici. Folklórnemu tancu a hre na ľudové hudobné nástroje sa začal  venovať už  v detských súboroch  Prvosienka a Radosť.  V  roku  2005 sa stal   členom tanečnej zložky folklórneho súboru Partizán, s ktorým účinkoval  na festivaloch vo Východnej, Detve, Heľpe, Hrušove, Zuberci, Terchovej, Očovej, Priechode, Kokave, Klenovci  i na mnohých vystúpeniach v mestách a obciach Slovenska, na  významných folklórnych festivaloch v zahraničí a osobitne  na svetových výstavách v Šanghaji a Moskve.  Patril k tým  najnadanejším a ľudová  kultúra sa mu stala  prirodzenou súčasťou jeho života, s ktorou absolvoval hereckú fakultu Akadémie umení v Banskej Bystrici.    

Otec pochádza zo Strelník – Šajby a táto skutočnosť poznačila jeho vzťah k ľudovej kultúre. Stal sa výborným hráčom na heligónke, ale aj na fujare, píšťalke, drumbli  a skúšal aj hru na gajdy. Jeho veľkým vzorom sa stal výborný inštrumentalista a spevák, ponický rodák a bývalý člen  SĽUKu Janko Palovič. Marián Kováč už 8  rokov samostatne  účinkuje na tradičnom Radvanskom jarmoku a ľudia  jeho   hru i piesne v jeho podaní radi počúvajú. Počas štúdia  sa aktívne  zapájal  aj do činnosti MO Matice slovenskej a výrazne sa prejavil vo viacerých programoch ako recitátor a moderátor, s veľkou úctou k materinskému jazyku.           

       Marián Kováč  je mimoriadne nadaný mladý človek, ktorého  vzťah k ľudovej piesni je výnimočný. Po tých prvých pesničkách  zaznamenaných  na debutovom albume „ Šajbianske Pršťoke –  Pomaly ovečky…“ v roku  2011, sa  opäť predstavuje ďalšími piesňami zo Šajby i ďalších obcí širšieho Podpoľania  nielen  originálnym  speváckym prejavom, ale aj brilantnou hrou na tradičných „ meškách“, ako heligónku nazývali v dedinách pod Poľanou. Pre  svoje druhé CD si zvolil názov „ Keď si ja zaspievam…“ a album bude uvádzať na Radvanskom jarmoku  2019. Obsahovo sa v prvej časti CD nosiča orientuje  na piesne  zo života  bačov a valachov  na salaši, v druhej časti  sa venuje  piesňam  regrútskym a vojenským. Ich nahrávanie    sa uskutočnilo  priamo v prírode a tak  popri zaujímavých  piesňach možno  počuť aj spev vtákov, hrmenie blesku i svišťanie   striel  z vojenského cvičiska.          

Ľudia si tie jeho prvé piesne obľúbili, lebo sa cez ne  k nim prihováral zrozumiteľnou rečou. Preto veria, že  aj tie jeho ďalšie   budú rovnako pekné a v jeho podaní doslova čarovné. Marián je  „ hrdý a  nadaný človek“, s ktorým kamaráti v súbore Partizán  veľmi veľa prežili. Boli  to chvíle šťastia   spolu s ľuďmi, ktorí po  jeho pesničkách  prišli vysloviť slová uznania, lebo Marián pri vystúpeniach vedel  zo seba pre ľudí  odovzdať radosť a šťastie. Má totiž  v sebe ukotvenú  hlbokú úctu k svojmu rodnému kraju a cez  dedičstvo piesní predkov  aj  veľkú vieru, ktorou  často otvára srdcia ľudí a vie im odovzdať tie  svoje piesne naplno. Verím, že ľudia majúci úprimný vzťah  k ľudovej piesni,  si ich   veľmi pozorne  vypočujú, aby si ich potom mohli aj sami zaspievať a úprimne sa  tešiť na tie ďalšie, ktoré  chytajú  za srdce.

S úctou     Igor  K o v a č o v i č

Leave a Comment

www.sajbianskeprstoke.sk