O mne

Marián Kováč (*1990, Banská Bystrica) je vyštudovaným hercom na Akadémii umení v Banskej Bystrici a folklóru sa venuje od roku 1998. Pôsobil ako tanečník i inštrumentalista v DFS Radosť, potom vo FS Partizán.

Ako samostatný umelec prezentoval slovenský folklór zo Šajby v Šanghaji na vernisáži na tému folklórnych tradičných nástrojov v roku 2014, rovnako ako v Moskve v roku 2015.

Šajbianske piesne prináša aj na folklórne stretnutia výrobcov tradičných ľudových výrobkov na Dňoch majstrov, ktoré usporadúva UĽUV. Od roku 2011 každoročne účinkuje na Radvanskom Jarmoku.

“Cťou mi bolo zúčastniť sa aj prvého ročníka Ponickej Heligónky 2018. Tu som si mal možnosť opäť zahrať na jednom pódiu s mojím pánom učiteľom a dlhoročným vzorom Jánom Palovičom (*1947, Poniky).”

Slovenský choreograf, kultúrno-osvetový pracovník, šéf folklórneho súboru Partizán Igor Kovačovič (*1938, Kokava nad Rimavicou) mu bol – a je dlhoročným vzorom.

“Od detstva vo mne budovali vzťah ku folklóru moji rodičia. V druhej fáze tento vzťah rozvíjala Elena Hlasicová (*1939, rod. Očenášová, Podkonice), vedúca DFS Radosť, no a práve Igor Kovačovič povýšil tento vzťah tak, že folklór sa stal mojím druhým ja.“

www.sajbianskeprstoke.sk